Back

Sannolikhetspanel Tyskland

Why Lifepanel in Germany?

Germany is perfectly suited
as Probability Panel
having close to
full internet penetration.

In 2022, the internet penetration for Germany reached 91% according to Eurostat.

Panel Composition

How we built our Germany Panel

0

Dual Frame

Lifepanel använder både fast telefoni och mobilsampling i de flesta länder för att öka täckningen och bättre representera landets demografi. En uppdelning av källan till respondenterna kan ses nedan.

0 Parameter

Urvalsprobabiliteter

Hushållsstorlek, tillgång till fast telefoni eller mobiltelefon registreras för varje respondent. Detta möjliggör en exakt beräkning av urvalsprobabiliteterna och kan användas för efterbearbetning av data.

0

Datainsamlingskanaler

Medan den huvudsakliga verifieringen är ett faktiskt telefonsamtal, använder vi även SMS och WhatsApp som förhandsnotifikation och påminnelser för att gå med i panelen. E-postadressen samlas in under rekryteringsprocessen och används som ytterligare kanal för enkätinbjudningar.

Standard Demographics

Realtime Demographics - Full Transparency

01.

Education
Levels

Lifepanel follows the OECD standard education level for all its countries. That allows comparability between the countries.

03.

Age Band Distribution

Lifepanel recruits from 16 and older and uses four age bands. The age distribution differs. per recruitment mode.

02.

Gender
Classification

Next to male and female, we also provide the option for other. Gender distribution differs by recruitment mode.

04.

Occupation Status

The occupation status makes use of seven different options and is updated every half a year by our respondents.

Need answers?

Interested in learning
more about our Germany Panel?

Approach

Multi-Mode recruitment yet probability-based.

Vi tillämpar en helt probabilistisk metod för rekrytering från ett Dual-Frame RDD-urval – helt telefonverifierat, men använder flermodursampling inom vår panel via fast telefoni, mobil, SMS och WhatsApp, vilket maximerar svarsfrekvenserna på detta sätt. En annan fördel är att olika segment av befolkningen föredrar olika kommunikationssätt – flera kontaktmetoder på detta sätt ökar också representationen.

Lifepanel

Methodological reporting like CATI and F2F interviews

Probability with the ease of Online Samples.

Disposition Codes

Vid varje dataleverans tillhandahåller vi en fullständig översikt över svars- och försökssvarskoder. Vi kan ge ytterligare information om demografi för de som inte svarar.

Incentive Reporting

Lifepanel använder ett adaptivt incitamentsystem baserat på tidigare svarsfrekvens och demografi. Vid varje leverans tillhandahåller vi information om tillämpade incitament.

Raw & Weighted Data

Vi kan tillhandahålla båda typerna av dataset: De ovägda data och de vägda data på begäran.