Back

Om Lifepanel

Vilka vi är

Vi tror att europeiska
policy och social forskning
förtjänar en enhetlig panel
Lifepanel.

Kapacitet

Provtagning enligt guldstandard möter transparent datainsamling

01.

Med över hundratals sannolikhetsbaserade CATI-projekt utförda känner vårt team till alla aspekter av sannolikhetsbaserad datainsamling.

03.

Full insyn i metodiken

Från urvalsram till faktisk intervju: Varje steg i rekryteringsprocessen är fullt dokumenterat och en del av metodiken och rapporteringen.

02.

Panel att gå till för
Vetenskaplig datainsamling

Över 200 kunder från tankesmedjor, forskningsorganisationer, NGO och statliga organisationer har använt vårt RDD-urval för beslutsfattande och social forskning.

04.

Europabaserad, Europafokuserad.

Vårt fokus är Europa och kommer att vara Europa. Vi skryter inte med panelmedlemsstorlekar utan fokuserar på svarsfrekvens och transparens.

Tillvägagångssätt

Vetenskaplig rekrytering med förbättrade lägen.

Vi tillämpar en helt probabilistisk metod för rekrytering från ett Dual-Frame RDD-urval – helt telefonverifierat, men använder flermodursampling inom vår panel via fast telefoni, mobil, SMS och WhatsApp, vilket maximerar svarsfrekvenserna på detta sätt.

Statistik

Lifepanel i siffror.

0

Dual Frame

Varje respondent kommer från ett riktigt sannolikhetsurval med en känd urvalssannolikhet då vi noterar fast/mobil-ägande och hushållsstorlekar.

0

Datainsamlingskanaler

Medan den huvudsakliga verifieringen är ett faktiskt telefonsamtal, använder vi även SMS och WhatsApp som förhandsnotifikation och påminnelser för att gå med i panelen. E-postadressen samlas in under rekryteringsprocessen och används som ytterligare kanal för enkätinbjudningar.

0 years

MR-erfarenhet

Lifepanels ledning har tillsammans mer än 50 års MR-erfarenhet inom CATI-fältarbete, SMS-undersökningar och telefonsampling.

Need answers?

Lägg till
frågor.