Back

Metodologi

Purpose

High quality and reliable
probabilistic sampling
methods.

Vetenskaplig design

Vi har byggt en online sannolikhetspanel, baserad på ett representativt dual-frame RDD-urval. Alla panelrespondenter är telefonverifierade.

Maximal täckning

Panelrespondenterna rekryteras från fasta och mobila telefonramar. Med nära full täckning i de flesta europeiska länder minskas täckningsbias avsevärt. Respondenter utan internet kontaktas igen via telefon.

Engagerade paneldeltagare

Vi rekryterar våra paneldeltagare genom slumpmässigt urval (med hjälp av ett stratifierat slumpmässigt urval för fasta nummer och ett enkelt slumpmässigt urval för mobilnummer), vilket innebär att tillgång till panelen endast sker via inbjudan. I gengäld erbjuder vi en adaptiv ersättningsmodell som ett tack för deras deltagande.

Transparenta resultat

Vi tillhandahåller en fullständig uppdelning av svarsfrekvenser, demografier för de som fullföljt, totalt antal inbjudna panelmedlemmar, vägda och ovägda resultat samt urvalsprobabiliteter för varje respondent.

STEP BY STEP

Step 1.

RDD sample

En transparent Dual Frame
sannolikhetsbaserat RDD-urval,
används som grund för rekrytering.

Step 2.

Recruitment

RDD-urvalet används
för att bjuda in respondenterna att
gå med i Lifepanel
och bli medlemmar.
Alla panelmedlemmar
är verifierade via telefon. SMS och WhatsApp används som förhandsnotifikationer eller påminnelser för att öka rekryteringsgraden.

Step 3.

Panel Specs

Grundläggande demografisk information samlas in, såsom ålder, kön, plats, mobil/faststatus, yrke och hushållsstorlek för viktning och urvalsprobabiliteter.

Step 4.

Survey invitation

Vi bjuder in till undersökningar en gång i månaden genom att ringa, mejla eller skicka meddelanden till panelmedlemmarna baserat på deras preferens. Längden på frågeformuläret varierar mellan 15 och 25 minuter.

Step 5.

Incentives

För varje genomförd undersökning får medlemmen en ersättning, som beroende på land, demografi och tidigare svarsfrekvens kan variera från 7 till 10 euro som kan lösas in eller doneras.

Need more details?

Download the methodology

Testimonials

Some friends
we’ve hude
in the process.

More Reviews
Quantitative Researcher

“Lifepanel provides full transparency from panel recruitment to delivery of weighted and unweighted data.”

Alex Regelman

Research, Insights Company

Policy Maker

“So far I only had the choice between low-quality non-probability panels or overly expensive domestic probability panels - Lifepanel changes all of this.”

Laura Morton

Policy Maker, Government

Full Transparency

``So far it was hard to figure out how a sample was drawn or even how the panel members were recruited. Lifepanel changes all of this.``

Stacey Rickson

Head of Polling