Back

Kvartalsdata

European Country Insights

Showcasing Trends.
Grasping Sentiments.

Lifepanel samlar kvartalsdata om olika ämnen som landets riktning, samhälle, ekonomi och de största orosmomenten i Europa. Data kommer från en sannolikhetsbaserad undersökning med minst N=500 respondenter som är helt sannolikhetsbaserade och endast från offline-källor. Alla panelmedlemmar är inbjudna.

Opinion Polling

Trender gällande politiska åsikter och röstbeteende, såsom röstintention, sannolikhet att rösta och så vidare.

General Attitudes

Allmänna känslor om landets riktning, såsom om det går åt rätt håll.

Economy

Lifepanel mäter känslor kring aspekter som påverkan på inflation.

International Relations

Attityder gentemot EU-medlemmar, internationella tankar om nyckelaktörer som Kina, Ryssland eller USA.