Back

FAQ

FAQ Medlemmar

Lifepanel.eu är en sannolikhetsbaserad oberoende panel, där medlemmar blir inbjudna att delta i undersökningar om olika ämnen i vardagen. Från livsstilsvanor till socioekonomisk situation och köpvanor.

Vår panel är sannolikhetsbaserad, vilket innebär att inte alla kan gå med. Vi rekryterar våra medlemmar med hjälp av offline-metoder, såsom SMS och CATI, därför måste du bli inbjuden för att bli medlem.

För att studierna ska vara representativa behöver vi människor från olika åldersgrupper, kön och bakgrund. Av samma anledning väljs numret slumpmässigt och vi har ingen ytterligare information om användaren.

Du kan avsluta prenumerationen genom att klicka på avregistreringsknappen längst ner i e-postmeddelandet du får när du blir inbjuden att delta i en ny undersökning. Det är inte nödvändigt att skicka ett enskilt e-postmeddelande för att avsluta prenumerationen.

Undersökningarna utförs av Sample Solutions kunder, som mestadels är marknadsundersökningsföretag, sociala forskningscenter, universitet och NGO.

Du kan få en översikt över de genomförda undersökningarna och belöningarna genom att logga in på medlemssidan.

De personliga uppgifterna används för att klassificera dig för relevanta undersökningar. Undersökningar kan riktas till en specifik demografisk grupp, såsom endast studenter eller endast kvinnor, och de personliga uppgifterna hjälper oss att avgöra om du är berättigad till den undersökningen eller inte.

Dina personliga uppgifter delas inte med tredje part. Vi använder endast din e-postadress för att bjuda in dig till att delta i undersökningen och dina demografiska egenskaper för att avgöra om du är berättigad till en undersökning eller inte. Dina personliga uppgifter används inte för några andra ändamål.

Du kommer att bli inbjuden att delta i en undersökning en gång i månaden.

Beroende på vilket land du befinner dig i varierar incitamenten från 5 till 10 euro per genomförd undersökning.

FAQ Klienter

För mer information om de länder vi täcker i vår livspanel, kolla vår täckningssida.

Vi rekryterar våra medlemmar genom att bjuda in dem att gå med, med hjälp av CATI eller SMS-metoden. Detta innebär att vi har deras samtycke att skicka dem undersökningar. För mer information kan du kolla vår GDPR-sida.

För att få ett prisförslag bör du kontakta oss via e-post eller telefon.

Du kan också fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan.

Vår Lifepanel är probabilistisk. Detta innebär att respondenterna väljs slumpmässigt för att bli en del av vår panel. Vi rekryterar våra medlemmar med hjälp av ett probabilistiskt RDD-urval, vilket innebär att vi undviker den bias som kan uppstå med icke-probabilistisk sampling.