Back

Artiklar

Insights – to assist your research objectives

Lifepanel publicerar regelbundet artiklar om ämnen som urvalsmetodik, viktning och bästa praxis kring användningen av sannolikhetspaneler i Europa.

Oavsett om du är en erfaren forskare eller en del av en forskningsbyrå – Lifepanel kan erbjuda allt från enbart urval till full service för dina datainsamlingsbehov.

Our Latest Articles