Back

Over Lifepanel

Who We Are

We believe european
policy and social research
deserve a unified panel
Lifepanel.

Capabilities

Gold standard sampling meets transparent data-collection

01.

Met meer dan honderden uitgevoerde probability-based CATI-projecten kent ons team alle aspecten van waarschijnlijkheidsgebaseerde gegevensverzameling.

03.

Full Transparency on Methodology

Van het steekproefkader tot het eigenlijke interview: Elke stap in het wervingsproces is volledig gedocumenteerd en maakt deel uit van de methodologie en de rapportage.

02.

Meer dan 200 klanten van denktanks, onderzoeksorganisaties, NGO’s en overheidsorganisaties hebben onze RDD-steekproef gebruikt voor beleidsvorming en sociaal onderzoek.

04.

Europe based, Europe focused.

Onze focus is en blijft Europa. We scheppen niet op met panelleden, maar richten ons op respons en transparantie.

Approach

Scientific Recruitment with enhanced modes.

We passen een volledig probabilistische benadering toe voor werving uit een Dual-Frame RDD-steekproef – volledig geverifieerd per telefoon, maar we passen multimodale steekproeven toe vanuit ons panel via vaste lijn, mobiel, sms en WhatsApp, waardoor we de response maximaliseren.

Statistics

Lifepanel by numbers.

0

Dual frame

Elke respondent is afkomstig uit een echte kanssteekproef met een bekende selectiekans, aangezien we vastleggen wie eigenaar is van een vaste of mobiele telefoon en hoe groot het huishouden is.

0

Kanalen voor gegevensverzameling

Hoewel de belangrijkste verificatie een echt telefoongesprek is, maken we ook gebruik van sms en WhatsApp als vooraankondiging en herinnering om lid te worden van het panel. E-mailadressen worden verzameld tijdens het wervingsproces en worden gebruikt als extra kanaal voor uitnodigingen voor enquêtes.

0 years

MR-ervaring

Het management van Lifepanel heeft samen meer dan 50 jaar ervaring met CATI veldwerk, SMS enquêtes en telefonische steekproeven.

Need answers?

Add your
questions.