Back

Panels

Waarom Lifepanel in Europa?

Waarom Europa perfect geschikt is
voor Probability Panels.

Anderzijds bemoeilijkt het gebrek aan openbare registers in sommige landen de bemonstering op basis van adressen, waarvoor nieuwe benaderingen op basis van waarschijnlijkheid nodig zijn om een goede vertegenwoordiging van de Europese bevolking te garanderen, wat resulteert in een hoge netto effectieve steekproefomvang.

In 2022 bereikte de gemiddelde internetpenetratie in Europa 93% volgens Eurostat.

Panelsamenstelling

Onze dekking en roadmap

Lifepanel is momenteel live in zes Europese landen: Oostenrijk, Duitsland, Malta, Noord-Macedonië, Nederland en Spanje. In de loop van het jaar worden meer landen toegevoegd en onderhouden.

0

Kanalen voor gegevensverzameling

Hoewel de belangrijkste verificatie een echt telefoongesprek is, maken we ook gebruik van sms en WhatsApp als vooraankondiging en herinnering om lid te worden van het panel. E-mailadressen worden verzameld tijdens het wervingsproces en worden gebruikt als extra kanaal voor uitnodigingen voor enquêtes.

Standaarddemografie

Realtime demografische gegevens - volledige transparantie

Voor onze panels bieden we klanten volledige rapportage over de demografische gegevens van ons panel, de demografische gegevens van respondenten die zijn uitgenodigd voor een enquête, de demografische gegevens van het completed interview en tot slot de demografische gegevens van non-completed interviews.

01.

Onderwijs
Niveaus

Lifepanel volgt het standaard opleidingsniveau van de OESO voor al haar landen. Dat maakt vergelijkingen tussen de landen mogelijk.

03.

Leeftijdsgroepverdeling

Lifepanel werft vanaf 16 jaar en gebruikt vier leeftijdsgroepen. De leeftijdsverdeling verschilt per wervingsmodus.

02.

Geslacht
Classificatie

Naast mannen en vrouwen bieden we ook de optie voor andere. De geslachtsverdeling verschilt per wervingsmodus.

04.

Beroepsstatus

De beroepsstatus maakt gebruik van zeven verschillende opties en wordt elk half jaar bijgewerkt door onze respondenten.

Antwoorden nodig?

Aanpak

Rekrutering via meerdere modi, maar op basis van waarschijnlijkheid.

We passen een volledig probabilistische benadering toe voor werving uit een Dual-Frame RDD-steekproef – volledig geverifieerd per telefoon, maar we passen multimodale steekproeven toe vanuit ons panel via vaste lijn, mobiel, sms en WhatsApp, waardoor we de response maximaliseren. Een ander voordeel is het feit dat verschillende segmenten van de bevolking de voorkeur geven aan verschillende communicatiemiddelen – meerdere manieren van contact via dezelfde weg verhoogt dus ook de vertegenwoordiging.

Lifepanel

Methodologische rapportage zoals CATI en F2F interviews

Waarschijnlijkheid met het gemak van online steekproeven.

Dispositiecodes

Bij elke levering van gegevens geven we een volledig overzicht van de responscodes en pogingen tot respons. We kunnen aanvullende demografische informatie geven over de non-respons.

Incentive Rapportage

Lifepanel maakt gebruik van een variabel incentivesysteem op basis van respons uit het verleden en demografische gegevens. Bij elke levering geven we informatie over de toegepaste incentive.

Gegevenslevering

We kunnen beide soorten datasets leveren: De ongewogen gegevens en de gewogen gegevens op aanvraag.