Back

Парламентарни избори во Април во Северна Македонија: Растечка неизвесност

Последното месечно политичко истражување на Lifepanel открива динамичен и сè понепредвидлив политички пејзаж во Северна Македонија како што се приближуваат изборите во април. Во прилог преглед на резултатите од анкетата, споредувајќи ги резултатите од февруари и март:

Прераспределба на гласовите меѓу македонските партии

Рамнотежата на силите меѓу главните македонски партии се чини дека е во транзиција. Опозициската партија, ВМРО-ДПМНЕ, доживува претпазлив пораст на поддршката, зголемувајќи се од 21,5 отсто во февруари на 22,4 отсто во март. Ова може да сигнализира потенцијална промена во расположението кај електоратот. Спротивно на тоа, владејачката партија, СДСМ и левичарската Левица се сведоци на пад на популарноста. Поддршката на СДСМ падна од 7,8% на 6,9%, додека на Левица од 8,4% на 7,9%. Овие трендови сугерираат дека некои гласачи можеби бараат алтернатива или допрва треба да бидат убедени од сегашните владејачки партии.

За која политичка партија би гласале на претстојните избори? Февруари наспроти Март

 

Немири меѓу албанските партии

Сликата е уште понемирна кога ќе ги погледнеме албанските партии. Водечката албанска партија, ДУИ, се чини дека се соочува со потенцијална ерозија на својата гласачка база. Во февруари 11,9% од испитаниците се изјасниле за намера да гласаат за ДУИ. Сепак, тој број падна на загрижувачки 7,9% во март, што претставува значителен пад од 4% за само еден месец. Алијансата за Албанците, исто така, се соочува со пад на поддршката, со 4,3 отсто намера да гласаат за нив во Февруари во споредба со скудните 2 отсто во Март. Ова укажува на можно губење на довербата кај некои албански гласачи во овие партии.

За разлика од надолните трендови кај другите албански партии, БЕСА се чини дека доживува позитивно поместување. Резултатите покажуваат зголемена поддршка, од 2% во февруари на 3,1% во март. Иако ова е скромно зголемување, може да сигнализира зголемен интерес за БЕСА како алтернативна опција за албанските гласачи.

Подемот на неопределените

Особено загрижувачки тренд е значителното зголемување на неопределените гласачи. Додека 7,8% не беа сигурни во својот избор во февруари, овој број се зголеми повеќе од двојно на загрижувачки 15,8% во март. Ова укажува на растечко чувство на разочарување или недостаток на доверба во актуелните политички понуди. На партиите им преостанува краток приод да ги решат овие грижи и да ги зацврстат своите платформи пред април.

Сепак, има и позитивни вести. Процентот на луѓе кои рекоа дека нема да гласаат се намали од 25,5% во февруари на 22,3% во март. Ова укажува на потенцијално зголемување на излезноста на гласачите, што може да биде клучно за одредување на исходот од изборите.

Анкетата на Lifepanel даваат слика за динамичен и сè понепредвидлив политички пејзаж во Северна Македонија. Етаблираните партии се соочуваат со предизвици, при што гласачите потенцијално бараат промени. Подемот на БЕСА и значителниот број неопределени гласачи додаваат дополнителни интриги на претстојните избори. Со оглед на тоа што голем дел од гласачите сеуште се неодлучни, изборите во април се оформуваат како тесна трка со неизвесен исход. Партиите кои можат ефективно да ги решат грижите на електоратот и да ја фатат имагинацијата на неопределените гласачи, најверојатно, ќе бидат најдобро позиционирани за успех.

Истражувањето на Lifepanel, исто така, ја истражуваше довербата на јавноста во претстојните избори во Северна Македонија. Истражувањето посебно се однесуваше на загриженоста за правичноста и слободата на изборниот процес. Резултатите се сегментирани по демографија, вклучувајќи пол, возраст и ниво на образование. Овој преглед овозможува подлабоко разбирање за тоа како овие фактори влијаат на перцепциите за изборите.

Споредба на возрасни групи

Истражувањето открива значајна корелација помеѓу возраста и довербата во изборите. Неверојатни 85,3 % од гласачите над 65 години веруваат дека изборите ќе бидат наместени. Овој скептицизам е загрижувачки распространет кај сите возрасни групи, при што повеќе од половина од гласачите во секоја категорија изразуваат слични грижи. Овие бројки укажуваат на длабоко вкоренето разочарување од политичката клима и потенцијална криза на вербата во демократските институции.

Колку се согласувате дека изборните процеси во вашата земја се слободни и фер? Споредба на возрасната група

 

Споредба на ниво на образование

Нивото на образование не даваше утеха. Над половина од гласачите со високо образование (58,8%) се сомневаат во правичноста на изборите. Овој скептицизам е само маргинално помал за оние со уште високо образование (д-р). Бројките се уште поголеми за оние со основно и средно образование. Иако не постои јасен линеарен тренд заснован на образованието, значително мнозинство во одборот нема верба во процесот.

Колку се согласувате дека изборните процеси во вашата земја се слободни и фер? Споредба на ниво на образование

 

Споредба на полови

Истражувањето, исто така, открива разлика во довербата, при што 65,1% женските испитаници веруваат дека изборите нема да бидат слободни и фер. Иако во помал процент (59,8%), мажите сè уште ја споделуваат оваа загриженост.

Колку се согласувате дека изборните процеси во вашата земја се слободни и фер? Споредба на половите

 

Дали гласањето е важно?

Можеби најзагрижувачкиот резултат од анкетата е раширеното верување дека гласањето нема да направи разлика. Над половина од гласачите под 29 години сметаат дека нивниот глас нема да се смета.


Дали мислите дека вашиот глас би влијаел на исходот од престојните парламентарни избори? Споредба на возрасни групи

Ова чувство е загрижувачки конзистентно и кај другите возрасни групи. Поделено по пол, значителен дел од мажите и жените веруваат дека нивниот глас е бесмислен. Оваа апатија, надополнета со недостигот на доверба, отвора сериозни прашања за легитимноста на претстојните избори.


Дали мислите дека вашиот глас би влијаел на исходот од овогодинешните парламентарни избори? Споредба на половите

Овие наоди даваат загрижувачка слика за демократијата во Северна Македонија. За да се врати довербата, владата и изборните органи мора да преземат итни чекори, како што се:

  • Зголемување на транспарентноста во финансирањето на кампањите и изборните процедури.
  • Покажување силна посветеност на истрагата и гонењето на изборната измама.
  • Поттикнување на отворен дијалог меѓу граѓаните и политичките лидери.

Со преземање на овие чекори, тие можат да почнат да ги решаваат грижите на јавноста и да обезбедат успешни и легитимни избори.

Истражувањето беше спроведено во февруари и март на 973 испитаници над 16 години и беше засновано на национално репрезентативен примерок од возрасни северномакедонци, со 95% доверба, даден опсег го содржи вистинскиот резултат на ниво на население и маргина на грешка од 2,5%. . Резултатите се пондерирани, основните тежини се калибрирани за возраста, полот, нивото на образование и местото на живеење и приспособени за неодговор.

Stole Smilkov
Stole Smilkov
Stole Smilkov is the Business Development Manager of Sample Solutions BV, and leading the further growth of Lifepanel from a research but also commercial perspective.